Červený Hrádok

Name
Červený Hrádok

Province/County/State
Nitriansky (region (administrative division))

Nations
Slovakia

Descriptive Note Text
Červený Hrádok is a village and municipality in Zlaté Moravce District of the Nitra Region, in western-central Slovakia.


Getty API URL

Getty LOD URL


Related Protagonists